Mi Ricordo Mamma Roma, 2015   Left detail

Mi Ricordo Mamma Roma, 2015

Left detail

Mi Ricordo Mamma Roma, 2015   Right detail

Mi Ricordo Mamma Roma, 2015

Right detail